Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο
Μετάβαση ορίζεται το πέρασμα από μια δομημένη μορφή σε μια άλλη.Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της ζωής του παιδιού αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί αλλαγές στον μικρό μαθητή αφού τον εκθέτει  σε απαιτήσεις γνωστικές,συναισθηματικές ,κοινωνικές.

Πώς θα επιτύχουμε καλύτερη προσαρμογή στη νέα κατάσταση;
Η ομαλότερη προσαρμογή επιτυγχάνεται όταν οι εμπλεκόμενοι (γονείς-εκπαιδευτικοί-παιδί)συνεργάζονται.
Τα μοντέλα που υιοθετούνται για να υλοποιηθούν οι δράσεις μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο είναι δύο:
Το μοντέλο των ικανοτήτων  όπου  η μετάβαση θεωρείται επιτυχής όταν συνάδει με την ηλικία ,την ωρίμανση , τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει το παιδί.
Το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο  όπου το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον εμπλέκονται αναπτύσσοντας δυναμικές σχέσεις ,σχέσεις συνεργασίας.

Θετική είσοδος των Νηπίων στο Δημοτικό σχολείο
Μιλούμε για ομαλή μετάβαση  όταν :
Διασφαλίζονται δραστηριότητες συνέχειας από τη μια βαθμίδα στην άλλη .
Υπάρχει πλαίσιο υποστήριξης προς το παιδί.
Αναπτύσσεται το προϋπάρχον γνωστικό πλαίσιο του μαθητή.
Καλλιεργείται η αυτοπεποίθηση του παιδιού και η εμπιστοσύνη προς τις ικανότητες του εαυτού του.

Τρόποι ομαλής μετάβασης:
Οι επισκέψεις των Νηπίων στο Δημοτικό σχολείο και η εμπλοκή των μικρών μαθητών σε κοινές δράσεις με τους μαθητές της Α' τάξης αποτελούν σημαντικό βήμα για την θετική τους είσοδο στην επόμενη βαθμίδα.
Η ενημέρωση των γονέων για το νέο τους ρόλο ως γονείς μαθητών Δημοτικού σχολείου είναι απαραίτητη.
Η επίσκεψη των γονέων μαζί με το παιδί τους στο νέο σχολικό περιβάλλον είναι αναγκαία.

Ο ρόλος των γονέων  ;
Η ηρεμία και η θετική σκέψη είναι τα πρώτα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι γονείς .Μιλώντας με ενθαρρυντικά λόγια για την καινούρια σχολική χρονιά ,για τον δάσκαλο της Α' τάξης και το σχολείο βοηθούν στη απαλοιφή των αμφισβητήσεων του παιδιού.
Κάθε παιδί αναζητά τα βλέμματα των γονέων του στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους ,αν οι γονείς εκφράζουν τρόμο και άγχος  για την  Α ' τάξη ,έστω και ασυνείδητα , τα παιδιά θα αντιγράψουν αυτό  το χαρακτηριστικό που τους δίνει ο γονιός τους.Έτσι ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι βοηθητικός ,θα πρέπει να ενθαρρύνουν ,να ακούν ,να παρακολουθούν ,να συζητούν να μην μεροληπτούν ,να δίνουν ιδέες χωρίς όμως να λαμβάνουν το ρόλο του δασκάλου.
Η ανεξαρτητοποίηση του παιδιού με απλές καθημερινές δραστηριότητες μέσα στο σπίτι βοηθούν στην καλή θέαση του εαυτού του ,έτσι έχοντας εμπιστοσύνη και αυτοεκτίμηση του εαυτού  του η μετάβαση θα είναι ευκολότερη.
Αν οι γονείς έχουν θετική θεώρηση του παιδιού τους και πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει τότε κάθε προσδοκία του μικρού θα επιτευχθεί.
Η έλλειψη σαφών κριτηρίων ,γνώσεων και τεχνικών γύρω από την σχολική ετοιμότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων έχει ως συνέπεια τη σύγχυση των παιδιών τη δημιουργία άγχους και τη μη προσαρμογή τους στο Δημοτικό σχολείο.

Η καλή σχέση γονέα -εκπαιδευτικού αποτελεί τη γεφύρωση σε αυτή την μετάβαση.

Αθηνά Ασαριώτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου